Forum nauczycieli i filmowców - "Alternatywna edukacja filmowa"

 

Forum dla nauczycieli i filmowców „Alternatywna edukacja filmowa” to wydarzenie towarzyszące 30. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Młodego Widza Ale Kino! Zorganizowane zostało przez Centrum Sztuki Dziecka i współfinasowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Odbywało się w dniach 7-9 grudnia 2012 roku w Słodowni w Starym Browarze oraz Kluboksięgarni Głośna. W forum uczestniczyło 71 nauczycieli (50-ciu z kraju i 21 z Poznania) oraz 12 prelegentów i osób prowadzących warsztaty. Program zawierał wystąpienia teoretyczne, prezentacje dobrych praktyk oraz warsztaty artystyczne. Część zajęć odbywała się w formie panelowej, część w mniejszych grupach roboczych. W ramach omówienia tematu „Alternatywna edukacja filmowa" zaprezentowane zostały działania, które dzieją się poza szkołami, ale z których potencjału nauczyciele mogą skorzystać. 

Pierwszego dnia „Filmową kolekcję opowieści Pogranicza” przedstawiła Bożena Szroeder. Ireneusz Prokopiuk zademonstrował filmy grupy Filmowe Podlasie Atakuje. Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, od kilku lat wspierającej innowacyjne działania edukacyjne, opowiedziała o projektach filmowych realizowanych w ramach programu Akademia Orange. Natomiast Monika Różalska, reprezentująca Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, przestawiła projekt „Noc w galerii” – filmową refleksje na temat polsko-niemieckiej historii. W ramach prezentacji dobrych praktyk zademonstrowany został projekt „Trójka Kręci”, zrealizowany w Gimnazjum nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim. 

Drugiego dnia forum odbyło się sześć warsztatów. Trzy warsztaty animacji prowadzone były przez Joannę Polak oraz Wiesława Szumińskiego - artystów współpracujących z Ośrodkiem Pogranicze, między innymi w realizacji „Filmowej kolekcji opowieści Pogranicza”. Trzy warsztaty filmów wirusowych prowadzili twórcy z grupy Filmowe Podlasie Atakuje: Ireneusz Prokopiuk oraz Marek Włodzimirow. Rezultatem tych spotkań są filmy, które można zobaczyć na Youtubie: http://www.youtube.com/watch?v=U39eA_b8YRE&feature=youtu.be (film zrealizowany na warsztatach animacji); http://www.youtube.com/watch?v=kUC0f4wyl9I (film zrealizowany na warsztatach filmów wirusowych). W Kluboksięgarni Głośna odbyły się również tego dnia trzy spotkania z młodymi polskimi filmowcami, studentami lub absolwentami uczelni filmowych z Łodzi, Katowic i Warszawy.

W ostatnim dniu forum miała miejsce sesja poświęcona postaci Janusza Korczaka, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Gośćmi tego spotkania byli: Agnieszka Witkowska-Krych z Ośrodka Badań i Dokumentacji Korczakianum z Warszawy, Anna Michalska z Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Elżbieta Drygas ze Szkoły Podstawowej Łejery w Poznaniu, której program wychowawczy powstał w oparciu o idee edukacyjne Korczaka.

Nauczyciele uczestniczyli również w 19 seansach festiwalowych. Umożliwiło im to poznanie wartościowych i oryginalnych filmów dla dzieci i młodzieży z całego świata. Forum spełniło również, poprzez bezpośrednie spotkania i możliwość dyskusji, rolę platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy osobami zainteresowanymi edukacja filmową. 

 
Data: 
16.12.2012